E-inclusie voor iedereen !

Wie Online is een e-inclusie project met de steun van de Vlaamse Overheid. Wie Online richt in samenwerking met verenigingen tegen armoede openbare computerruimtes in waar bezoekers en omwonenden vrij gebruik kunnen maken van computers onder begeleiding van een vrijwilliger.

E-inclusie wil zeggen: optimaal kunnen participeren binnen de gedigitaliseerde samenleving. ​In vele organisaties waar armen het woord nemen (zie ook kaartje) is er wel infrastructuur (computers, internetverbinding, randapparatuur, …) maar door gebrek aan structuur, onderhoud, opleiding en begeleiding worden de computers vaak weinig of verkeerd gebruikt. Daar wil Wie Online iets aan doen. In zes stappen proberen we van een bestaande computerwerking een vaste waarde te maken of richten we een nieuwe computerwerking op in verenigingen die er nog geen hebben.

 

 

Zes stappen naar een openbare computerruimte

In dit stappenplan focussen we ons in de eerste plaats op infrastructuur en vaste openingstijden. Daarna werken we rond structurele bekendmaking en engageren we vrijwilligers om de openbare computerruimte te begeleiden. We leiden de vrijwilligers verder op en werken naar een verzelfstandiging van het project.

De openbare computerruimte wordt door Wie Online ondersteund gedurende de hele looptijd van het project. Dit wil zeggen dat er regelmatig een medewerker van Wie Online langskomt om waar nodig te assisteren. Vrijwilligers kunnen met hun vragen of problemen steeds via telefoon of mail terecht bij de medewerkers van Wie Online.​

Kijk op de site van Wie Online.be voor een overzicht van de werking en alle locaties in Vlaanderen