Samenwerking sectorfondsen

Bedrijven die ressorteren onder PC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) elektriciens: installatie en distributie en arbeiders tewerkstellen, kunnen een beroep doen op de diensten van VOLTA voor het bekomen van een premie voor elke arbeider die een opleiding met het VOLTA-label volgt.  Info: www.volta-org.be Ann [dot] Ophalvens [at] volta-org [dot] be (Ann Ophalvens).

FTML wil permanente vorming en opleiding stimuleren om de verdere ontwikkeling van de Limburgse metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen. De kosten van een opleiding kunnen voor aangesloten bedrijven gedeeltelijk tot geheel worden terugbetaald. Dit onder andere via de leerrekening of opleidingscheques. Info: www.ftml.be of info [at] ftml [dot] be

LIMOB stimuleert permanente vorming en opleiding om de verdere ontwikkeling van de Limburgse metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen. Limob begeleidt medewerkers van lidbedrijven in hun ontwikkeling en oriënteert bedienden uit de sector naar een passende job, vooral bij contractbeëindiging. Info: www.limob.be of info [at] limob [dot] be 

 

BLM.bitz is erkend door IPV als verstrekker van informaticaopleidingen op maat en in open aanbod.  Vanaf 1/1/2016 gelden volgende IPV-tussenkomsten voor informatica-opleidingen bij voedingsbedrijven (medewerkers in PC 118 of 220).  Voor inschrijvingen in het open aanbod bedraagt de IPV-tussenkomst € 120/dag/persoon met een maximum van 3 deelnemers/bedrijf.  Voor maatopleidingen bedraagt de IPV-tussenkomst € 360/dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat respectievelijk € 120 en € 240 per dag).  De voorwaarden voor het bekomen van de IPV-tussenkomst kan je terugvinden op onze website

Elk informaticaopleiding is ook erkend voor betaald educatief verlof (BEV).
Info klik hier. Contact: Els Mertens: els [dot] mertens [at] ipv [dot] be 

VFU lanceerde een opleidingsmaatregel specifiek voor uitzendbedrijven: Learn4JobIndien de opleidingsvraag voldoet aan een aantal voorwaarden, staat VFU in voor de kost van de externe opleider. Info: alice [dot] hermans [at] vfu-ffi [dot] be (Alice Hermans)